Kratak rezime

Kratak rezime

Kratak rezime

NVO NOVA ŽENA od 2016. godine radi na razvoju inkluzivnog ženskog fudbala. Naše ciljne grupe su ugrožene djevojke iz ruralnih sredina: etničke manjine – Romkinje, djevojčice iz socijalno ugroženih porodica, djevojčice sa manjim mogućnostima. Organizacijom kulturnih i sportskih aktivnosti svakodnevno pokazujemo da je fudbal odličan alat za stvaranje društvene kohezije. Ove godine naš omladinski rad je usmjeren na uključivanje djevojaka sa intelektualnim teškoćama koje će zajedno sa našim mladim fudbalerkama uživati ​​u radionicama, fudbalskim treninzima, kulturnim i sportskim događajima. Vaša donacija nas podržava u postizanju sljedećih ciljeva za ovu godinu:

1. Podsticati rodnu, socijalnu i etničku ravnopravnost u društvu

2. Promovirati uključivanje u sport

3. Razvijati kompetencije i vještine mladih djevojaka kroz neformalno obrazovanje

4. Poboljšati mentalno i fizičko zdravlje mladih5. Povećajte našu vidljivost

Advent u Beču

Advent u Beču

Advent u Beču

Fudbal nas je doveo na Advent u Beču i omogućio nam da se upoznamo sa drugačijom kulturom i tradicijom, te na taj način razvijemo viši stepen razumijevanja i prihvatanja različitosti. Ostalo je još puno toga za vidjeti i doživjeti u Beču, ali ovo je tek početak. Omogućio Fare network.