NOVA ŽENA

IGRAMO ZA RODNU ETNIČKU I SOCIJALNU RAVNOPRAVNOST

 

Ko smo mi

Vizija: Naša vizija je društvo u kojem vlada rodna, etnička i socijalna ravnopravnost u kojem žene imaju aktivnu i kreativnu ulogu

 

 

Ugroženim djevojkama obezbjeđujemo besplatne fudbalske treninge i besplatnu sportsku opremu

Naša misija

1.Zaštita prava žena, posebno ranjivih kategorija žena, te njihovo ekonomsko osnaživanje i socijalna inkluzija

2.Afirmacija i uključivanje mladih, posebno djevojaka i žena, u društveni život zajednice kroz sportske, kulturne i druge aktivnosti

3.Realizacija saradnja sa mladima u zemlji i inostranstvu, razmena iskustava i umrežavanje i saradnja na projektima i programima

4.Podizanje kvaliteta života mladih i stvaranje podsticajnog okruženja za rast, razvoj i aktivno učešće kroz javno zagovaranje i zastupanje interesa mladih, posebno žena i djevojaka

5.Očuvanje historijskog, kulturnog i prirodnog naslijeđa, te unapređenje turizma u Bosni i Hercegovini

6.Očuvanje prirode

 

 

1.

Zaštita prava žena, posebno ranjivih kategorija žena, te njihovo ekonomsko osnaživanje i socijalna inkluzija

2.

Afirmacija i uključivanje mladih, posebno djevojaka i žena, u društveni život zajednice kroz sportske, kulturne i druge aktivnosti

3.

Realizacija saradnje sa mladim ljudima u zemlji i inostranstvu, razmena iskustava i umrežavanje i saradnja na projektima i programima

4.

Podizanje kvaliteta života mladih i stvaranje poticajnog okruženja za rast, razvoj i aktivno učešće kroz javno zagovaranje i zastupanje interesa mladih, posebno žena i djevojaka

5.

Očuvanje historijskog, kulturnog i prirodnog naslijeđa, te unapređenje turizma u Bosni i Hercegovini

6.

Očuvanje prirode

Naši rezultati

 

1. Prvi osnovni u našoj opštini

2. Prva inkluzija Romkinja u Kantonu Sarajevo

3. Preko 150 ugroženih djevojaka iz ruralnih sredina uključenih u sportske i kulturne projekte

4. Preko 50 seminara i drugih tematskih događaja

PROJEKTNA PODRUČJA

1. Rodna ravnopravnost u sportu

2. Zaštita prirode

3. Ekonomsko osnaživanje žena

4. Psihosocijalna podrška za djevojčice sa manje mogućnosti INICIJATIVE ZA PRIKUPLJANJE FUNDIRANJA Inkluzija Roma Uključivanje djevojčica sa zdravstvenim problemima

 

Rezultati

  1. Prvo uključivanje Romkinja u našu općinu Prvo uključivanje Romkinja u Kantonu Sarajevo Preko 150 ugroženih djevojaka iz ruralnih sredina uključenih u sportske i kulturne projekte Preko 50 seminara i drugih tematskih događaja

PROJEKTNA PODRUČJA

1. Rodna ravnopravnost u sportu

2. Zaštita prirode

3. Ekonomsko osnaživanje žena

4. Psihosocijalna podrška za djevojčice sa manje mogućnosti

Inicijative za prikupljanje sredstava

1. Uključivanje Roma u društveni život

2. Jačanje ženskog liderstva u fudbalu

3. Zaštite okoliša

 

Naši donatori

 

Ova web stranica je pokrenuta uz podršku Ekumenske ženske inicijative iz Omiša (Hrvatska). Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost urednika i ne odražava nužno stavove Ekumenske ženske inicijative.