• NOVA ŽENA
  • Događanja

Kratak rezime

NVO NOVA ŽENA od 2016. godine radi na razvoju inkluzivnog ženskog fudbala. Naše ciljne grupe su ugrožene djevojke iz ruralnih sredina: etničke manjine – Romkinje, djevojčice iz socijalno ugroženih...

Advent u Beču

Fudbal nas je doveo na Advent u Beču i omogućio nam da se upoznamo sa drugačijom kulturom i tradicijom, te na taj način razvijemo viši stepen razumijevanja i prihvatanja različitosti. Ostalo je još...

Kratak rezime

NVO NOVA ŽENA od 2016. godine radi na razvoju inkluzivnog ženskog fudbala. Naše ciljne grupe su ugrožene djevojke iz ruralnih sredina: etničke manjine – Romkinje, djevojčice iz socijalno ugroženih porodica, djevojčice sa manjim mogućnostima. Organizacijom kulturnih i...

read more

Advent u Beču

Fudbal nas je doveo na Advent u Beču i omogućio nam da se upoznamo sa drugačijom kulturom i tradicijom, te na taj način razvijemo viši stepen razumijevanja i prihvatanja različitosti. Ostalo je još puno toga za vidjeti i doživjeti u Beču, ali ovo je tek početak....

read more