Inkluzija djevojaka sa mentalnim poteškoćama

by | mar 29, 2023

U saradnji sa Udruženjem „Budi mi drug“ iz Ilijaša, odvažili smo se na širu inkluziju, te smo u naše aktivnosti uključili djevojke sa mentalnim poteškoćama, koje su učestvovale u našim redovnim aktivnostima tokom 2022. godine. Organizacija Schüler Helfen Leben finansijski je omogućila ovu inkluziju, a djevojke našeg tima omogućile su članicama Udruženja „Budi mi drug“ da se tokom projekta osjećaju kao dio tima.