Fudbal bez granica

by | mar 29, 2023

Naš cilj da u 2021. godini proširimo inkluziju Romkinja u fudbal na teritoriju susjedne opštine Ilijaš učinila je mogućim organizacija Schüler Helfen Leben, a  Njemačka ambasada u Sarajevu i Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini donirali su sportsku opremu za naše aktivnosti. Fudbal zaista nema granica.